Generalforsamling

Generalforsamling

Tirsdag d. 22. marts kl. 19.00 bliver der afholdt ordinær generalforsamling.


Dagsorden ifølge vedtægterne.


Det foregår i Radiohuset, Holmegade 19, 6990 Ulfborg.


Indkomne foreslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8. marts