Generalforsamling

Generalforsamling

Tirsdag d. 12. marts kl. 19.00 bliver der afholdt ordinær generalforsamling.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Det foregår i Radiohuset, Holmegade 19, 6990 Ulfborg.

 

Indkomne foreslag skal være bestyrelsen i hænde senest 26. februar